שילוב אמצעי קצה טכנולוגיים נותן מענה למגמה הרווחת בחינוך שעל פיה הטכנולוגיה היא חלק בלתי נפרד מתהליכים פדגוגיים ומאפשרת יישום גישות מתקדמות בחינוך. החדשנות הטכנולוגית פדגוגית מזמנת תהליכי הוראה, למידה והערכה משמעותיים ותורמת לטיפוחם של לומדים עצמאיים המתפקדים באופן מיטבי במאה ה-21.

בית ספר גבריאלי נמצא בתוכנית התקשוב וכלל צוות המורים עברו השתלמויות בנושא תקשוב בבית הספר, כגון: שילוב ספרים דיגיטליים .

בשנת 2014 הוכרז כבית ספר מתקדם בתחום התקשוב.

בבית הספר מותקנים בכל כיתות הלימוד מקרן, מסך ורמקולים. כלל המורים מעשירים את הלמידה בעזרת ספרים דיגיטאליים המוקרנים על הלוח. כמו כן קיימים עגלות טעינה למחשבים ניידים לתלמידים לכלל שכבות הלימוד, אשר משתמשים בהם לצורך הקניית משימות אורייניות, שילוב מיומנויות מחשב (office) בתחומי דעת שונים  ומשימות דיגיטליות בסביבות למידה, כגון:  אופק, גלים ויישומטיקה.

בשנת 2013- בית הספר נכנס לפרוייקט BYOD- מונח "הבא את המכשיר שלך" (Bring Your Own Device) מתייחס לגישה לימודית שבה התלמידים משתמשים באמצעי קצה הנמצאים בבית הספר לצורכי הוראה ולמידה. המטרה שהמחשבים הניידים יהיו משולבים באופן שוטף בלימודים של התלמידים.

כניסה למערכת